ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 10 ตุลาคม 2559 นายอุทัย หอมนาน พัฒนาการจังหวัดน่าน ให้การต้อนรับ นายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน และ นางสาวศศิธร อินทกุล พัฒนาการจังหวัดเชียงราย และคณะ ศึกษาดูงานบริษัทประชารัฐรักสามัคคีน่าน จำกัด และเยี่ยมชม วิ

วันที่ 10 ตุลาคม 2559 นายอุทัย หอมนาน พัฒนาการจังหวัดน่าน ให้การต้อนรับ นายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน และ นางสาวศศิธร อินทกุล พัฒนาการจังหวัดเชียงราย และคณะ ศึกษาดูงานบริษัทประชารัฐรักสามัคคีน่าน จำกัด และเยี่ยมชม วิ

วันที่ 10 ตุลาคม 2559 นายอุทัย หอมนาน พัฒนาการจังหวัดน่าน ให้การต้อนรับ นายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน และ นางสาวศศิธร อินทกุล พัฒนาการจังหวัดเชียงราย และคณะ ศึกษาดูงานบริษัทประชารัฐรักสามัคคีน่าน จำกัด และเยี่ยมชม วิสาหกิจชุมชนชีววิถีตำบลน้ำเกี๋ยน อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

(Visited 1 times, 1 visits today)