บริการของเรา

“หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวบ้านหนองบัว หมู่ที่ 5 ตำบลป่าคา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน “

“หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวบ้านหนองบัว หมู่ที่ 5 ตำบลป่าคา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน “

แหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปสาหร่ายน้ำจืด (ไก) / ผ้าทอไทลื้อ
ระยะทางห่างจากตัวจังหวัดไปทางทิศเหนือ ประมาณ 40 กิโลเมตร
ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นายแทน เทพเสน โทร 0892567404
พ.อ.อ.พนม ปัญญาวงศ์ โทร 0810288480
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าวังผา โทร 054799315

(Visited 1 times, 1 visits today)