ประกาศจ.น่าน เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงบ้านพักพัฒนาการอำเภอเมืองน่าน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองน่าน พร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ขนาด 18000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจ.น่าน เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงบ้านพักพัฒนาการอำเภอเมืองน่าน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองน่าน พร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ขนาด 18000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)