ข่าวประชาสัมพันธ์

@น่าน : ประชุมเชิงปฏิบัติการทีมปฏิบัติการสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐจังหวัดน่าน

@น่าน : ประชุมเชิงปฏิบัติการทีมปฏิบัติการสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐจังหวัดน่าน

วันพฤหัสบดี ที่ 22 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. นางพิสมัย ชมเชย พัฒนาการจังหวัดน่าน เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการทีมปฏิบัติการสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐจังหวัดน่าน ประจำไตรมาสที่ 4 ตามโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ โดยที่ประชุมนำเสนอผลการดำเนินงานระดับความสำเร็จการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐจังหวัดและกระบวนการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากฯ ณ ที่ทำการวิสาหกิจชุมชนชีววิถี บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 4 ตำบลน้ำเกี๋ยน อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

(Visited 1 times, 1 visits today)