ข่าวประชาสัมพันธ์

@น่าน : จัดนิทรรศการโปรแกรมท่องเที่ยวโดยชุมชน ตามโครงการยกระดับการท่องเที่ยวคุณภาพกลุ่มเป้าหมายเฉพาะและประชาสัมพันธ์ภาคเหนือ

@น่าน : จัดนิทรรศการโปรแกรมท่องเที่ยวโดยชุมชน ตามโครงการยกระดับการท่องเที่ยวคุณภาพกลุ่มเป้าหมายเฉพาะและประชาสัมพันธ์ภาคเหนือ

@บ้านดอนไชย:น่านนคร ⛪
วันพฤหัสบดีที่ 21 สิงหาคม 2562
🚔🚓🚎สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน ได้ดำเนินการจัดนิทรรศการโปรแกรมท่องเที่ยวโดยชุมชน ตามโครงการยกระดับการท่องเที่ยวคุณภาพกลุ่มเป้าหมายเฉพาะและประชาสัมพันธ์ภาคเหนือ ในพื้นที่บ้านดอนไชย หมู่ที่ 7 ตำบลกลางเวียง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
🎎🎀โดยนางพิสมัย ชมเชย พัฒนาการจังหวัดน่าน ได้นำคณะหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด สื่อมวลชน สมาคมธุรกิจท่องเที่ยว โรงแรมที่พัก และกลุ่มนักท่องเที่ยว จำนวน 40 คน แวะชม “รอยพระบาทแรก” พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านของเทศบาลตำบลกลางเวียง ชมฟ้อนล่องน่านเอกลักษณ์น่านขนานแท้ พร้อมเครื่องดื่มบริการแบบพื้นบ้าน Welcome Drink ไหว้พระขอพรวัดดอนไชย ชมแกะสลักหัวเรือ นั่งรถรางเยี่ยมชมการทําข้าวแต๋นน้ำแตงโม เรียนรู้ประวัติลวดลายผ้าพื้นเมืองน่าน สาธิตการทอผ้าด้วยวิธีการตีฝ้าย การจก การล้วงลายผ้าที่หาดูได้ยาก @ร้านวราภรณ์ผ้าทอ
🚲🛴🛵อยากจะเชื้อเชิญทุกท่านได้หาโอกาสแวะมาเยี่ยมชมและร่วมทำกิจกรรมต่างๆ ของหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวบ้านดอนไชย ⏲️ณ วันนี้ได้รับความสนใจในทุกกิจกรรมจากทางคณะกับทุกๆ ทริปที่หยิบยื่นมาให้แบบเต็มๆ🚖🚐🚒

(Visited 1 times, 1 visits today)