ข่าวประชาสัมพันธ์

@น่าน : ขับเคลื่อนโครงการยกระดับการท่องเที่ยวคุณภาพ กิจกรรมจัดนิทรรศการโปรแกรมท่องเที่ยวโดยชุมชน

@น่าน : ขับเคลื่อนโครงการยกระดับการท่องเที่ยวคุณภาพ กิจกรรมจัดนิทรรศการโปรแกรมท่องเที่ยวโดยชุมชน

@น่านนคร 🔊
วันที่ 20 สิงหาคม 2562
🎐สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน ได้ดำเนินการจัดนิทรรศการโปรแกรมท่องเที่ยวโดยชุมชน ตามโครงการยกระดับการท่องเที่ยวคุณภาพกลุ่มเป้าหมายเฉพาะและประชาสัมพันธ์ภาคเหนือ ในพื้นที่บ้านหล่ายทุ่ง ตำบลปอน อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน
🎈โดยนางพิสมัย ชมเชย พัฒนาการจังหวัดน่าน ได้นำคณะหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด สื่อมวลชน สมาคมธุรกิจท่องเที่ยว โรงแรมที่พัก และกลุ่มนักท่องเที่ยว จำนวน 40 คน มาเยี่ยมชมและร่วมทำกิจกรรมต่างๆ ของหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว อาทิ การตัดตุงไชยโชค มัดย้อมผ้าสีธรรมชาติ ทำพวงกุญแจป๊อกชายตุง ซึ่งได้รับความสนใจแก่คณะเป็นอย่างมาก

(Visited 1 times, 1 visits today)