ข่าวประชาสัมพันธ์

@พช.น่าน พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนให้เป็นของฝากของที่ระลึก. หมู่บ้าน. OTOP. เพื่อการท่องเที่ยว

@พช.น่าน พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนให้เป็นของฝากของที่ระลึก. หมู่บ้าน. OTOP. เพื่อการท่องเที่ยว

@พช.น่านนคร. พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนให้เป็นของฝากของที่ระลึก. หมู่บ้าน. OTOP. เพื่อการท่องเที่ยว
# 2. สิงหาคม 2562. นางพิสมัย. ชมเชย. พัฒนาการจังหวัดน่าน. เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนให้เป็นสินค้าที่ระลึก. หมู่บ้าน. OTOP เพื่อการท่องเที่ยว ตามโครงการยกระดับการท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมายเฉพาะและประชาสัมพันธ์ภาคเหนือ. (D-HOPE). โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่านร่วมกับ. หจก.ธนาวา. ปริ้นติ่ง ณ ห้องทิวลิป. โรงแรมดิอิมเพรส. จังหวัดน่าน

(Visited 1 times, 1 visits today)