ข่าวประชาสัมพันธ์

@น่าน : จังหวัดน่าน ระดมสรรพกำลังร่วมคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี 2562

@น่าน : จังหวัดน่าน ระดมสรรพกำลังร่วมคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี 2562

จังหวัดน่าน ระดมสรรพกำลังร่วมคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี 2562

วันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2562

ในช่วงเช้านี้ (15/05/2562) เวลา 09.00 น. นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้เดินทางมาเป็นประธานการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ. 2562 กิจกรรม พิจารณาตรวจสอบและกลั่นกรองผลิตภัณฑ์ที่สมัครเข้ารับการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมเทวราช อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน โดยนางพิสมัย ชมเชย พัฒนาการจังหวัดน่าน ได้กล่าวรายงานว่ากรมการพัฒนาชุมชนได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการอำนวยการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ แห่งชาติ (กอ.นตผ) รับผิดชอบดำเนินการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย (OTOP Product Champion : OPC) ต่อเนื่องจากการลงทะเบียนผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP เป็นประจำทุก 2 ปี เพื่อส่งเสริมสนับสนุนผลิตภัณฑ์ OTOP ได้มีโอกาสพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน ส่งผลต่อการสร้างแหล่งรายได้และความเข้มแข็งให้กับชุมชน
ทั้งนี้มีผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP นำผลิตภัณฑ์มาสมัครเข้ารับการคัดสรรจำนวนทั้งสิ้น 230 ผลิตภัณฑ์ ดังนี้
1. ประเภทอาหาร จำนวน 49 ผลิตภัณฑ์
2. ประเภทเครื่องดื่ม จำนวน 19 ผลิตภัณฑ์
3. ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย จำนวน 103 ผลิตภัณฑ์
4 ประเภทของใช้ของตกแต่งและของที่ระลึก จำนวน 33 ผลิตภัณฑ์
5. ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร จำนวน 26 ผลิตภัณฑ์
ซึ่งนางพิสมัย ชมเชย พัฒนาการจังหวัดน่าน และนางแจ่มใส ต๊ะแก้ว ประธานเครือข่ายกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP จังหวัดน่าน ได้นำประธานชมสุดยอดผลิตภัณฑ์ตามมุมบูธการจัดแสดงอย่างหลากหลาย และให้กำลังใจแก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ที่ได้นำผลิตภัณฑ์เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ และขอบคุณคณะทำงานพิจารณาตรวจสอบกลั่นกรองผลิตภัณฑ์จากทุกภาคส่วน เพื่อร่วมกันส่งเสริม ผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับแก่บุคคลทั่วไป

(Visited 1 times, 1 visits today)