ข่าวประชาสัมพันธ์

@น่าน : ถ่ายทำสารคดีเพื่อประชาสัมพันธ์ หมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ชุด “เช็คอินที่นี่…ของดี พ.ช.”

@น่าน : ถ่ายทำสารคดีเพื่อประชาสัมพันธ์ หมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ชุด “เช็คอินที่นี่…ของดี พ.ช.”

“เช็คอินที่นี่…ของดี พ.ช.”

เช้าวันนี้ (10/01/2562) เวลา 08.30 น. นางพิสมัย ชมเชย พัฒนาการจังหวัดน่าน พร้อมทีมงานสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน ได้สนับสนุนการถ่ายทำสารคดีเพื่อประชาชนสารคดีเพื่อประชาสัมพันธ์ หมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ชุด “เช็คอินที่นี่…ของดี พ.ช.” จุดเช็คอินแอ่งใหญ่ ที่วัดภูมินทร์ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน พร้อมกับพาชมบรรยากาศ และเข้าไหว้สักการะองค์พระประธาน แวะชมภาพปู่ ม่านย่าม่าน จิตรกรรมฝาผนัง” กระซิบรักบันลือโลก ” เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ สู่สาธารณชนต่อไป

(Visited 1 times, 1 visits today)