ข่าวประชาสัมพันธ์

สพจ.น่าน ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561

สพจ.น่าน ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561

วันพุธที่ 5 ธันวาคม 2561
จังหวัดน่าน ได้จัดงานและกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561 ในวันพุธที่ 5 ธันวาคม 2561 ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
1. พิธีทำบุญตักบาตร ในเวลา 07.00 น. โดยนายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้เป็นประธานในพิธี นำข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด ข้าราชการทหาร/ตำรวจ องค์กรเอกชน และประชาชน ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พร้อมกับร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร จำนวน 50 รูป
2. พิธีวางพานพุ่มราชสักการะ ถวายราชสดุดี และถวายบังคม ในเวลา 08.00 น. ส่วนราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน และภาคประชาชนในจังหวัด ถวายพานพุ่มดอกไม้ประดิษฐ์ของหน่วยงาน หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน (นายวรกิตติ ศรีทิพากร) ถวายพานพุ่มดอกไม้สดหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร กล่าวถวายราชสดุดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และนำถวายบังคม
ในการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561 นางพิสมัย ชมเชย พัฒนาการจังหวัดน่าน พร้อมข้าราชการในสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน ได้เข้าร่วมกิจกรรมแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ด้วยความพร้อมเพรียงกัน

(Visited 1 times, 1 visits today)