ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมพัฒนาการอำเภอและนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด ครั้งที่ 7/2561

ประชุมพัฒนาการอำเภอและนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด ครั้งที่ 7/2561

○พจ.น่าน ประชุมกำกับยุทธศาสตร์กรมฯ ปี 2562 แก่ พอ.&นวก.พช.จว.○○
วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561
เมื่อเช้าวันนี้ (04/12/2561) เวลา 09.00 น. นางพิสมัย ชมเชย พัฒนาการจังหวัดน่าน ได้เป็นประธานดำเนินการประชุมพัฒนาการอำเภอและนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด ครั้งที่ 7/2561 เพื่อวางแผนและดำเนินกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2562 ภายใต้กรอบแนวทางการยึดปรัชญากรมการพัฒนาชุมชน การขยายผลงานเดิมที่ดำเนินการมา สร้างนวัตกรรมการทำงานใหม่ มุ่งสู่เป้าหมาย (Happiness of Thai People) และการสร้างเศรษฐกิจฐานรากของประเทศให้สมดุล ณ ห้องประชุมเจ้าสุมนเทวราช ชั้น 6 ศาลากลางจังหวัดน่าน

(Visited 1 times, 1 visits today)