ข่าวประชาสัมพันธ์

@น่าน : ประกวดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีต้นแบบ บ้านหนองบัว หมู่ที่ 5 ต.ป่าคา อ.ท่าวังผา จ.น่าน

@น่าน : ประกวดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีต้นแบบ บ้านหนองบัว หมู่ที่ 5 ต.ป่าคา อ.ท่าวังผา จ.น่าน

วันที่ 12 กันยายน 2561 เวลา 09.00.น. นายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ ผู้ตรวจราชการกรม ประธานกรรมการการประกวดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีต้นแบบ พร้อมด้วยนางนิชานาถ กองเเก้ว รองผู้อำนวยการกองการตลาดการท่องเที่ยวเเห่งประเทศไทย , น.ส.อุบลวรรณ คำลือ กรรมการสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวภายในประเทศ, นายวิศิษฎ์ บุญญาวิวัฒน์ ผอ.ศพช.ลำปาง เเละนางอัญชลี ป่งเเก้ว (กรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ) ลงพื้นที่คัดเลือกชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีต้นแบบ โดยมีนางพิสมัย ชมเชย พัฒนาการจังหวัดน่าน พร้อมด้วยนายอำเภอท่าวังผา หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ ผู้นำชุมชนเเละสมาชิกชุมชนร่วมให้การต้อนรับเเละพาเยี่ยมชมจุดท่องเที่ยวเเละกิจกรรมต่างๆ ของบ้านหนองบัวหมู่ที่ 5 ต.ป่าคา อ.ท่าวังผา จ.น่าน

(Visited 1 times, 1 visits today)