ข่าวประชาสัมพันธ์

เตรียมความพร้อมการประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

เตรียมความพร้อมการประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

12 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 น.    นางพิสมัย ชมเชย พัฒนาการจังหวัดน่าน ประชุมซักซ้อมหัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้าฝ่าย และนักวิชาการพัฒนาชุมชนกลุ่มงานฯ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน ในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 แก่ข้าราชการในสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน ในวันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 ณ น่านกรีนเลควิว รีสอร์ท บ้านทุ่งขาม หมู่ที่ 8 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดน่าน

(Visited 1 times, 1 visits today)