ข่าวประชาสัมพันธ์

งาน OTOP NAN FAIR ระหว่างวันที่ 9-11 กุมภาพันธ์ 2561

งาน OTOP NAN FAIR ระหว่างวันที่ 9-11 กุมภาพันธ์ 2561

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 นางพิสมัย ชมเชย พัฒนาการจังหวัดน่าน มอบหมาย นายไพโรจน์ อรรถอาภา หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานเปิดงาน OTOP NAN FAIR ระหว่างวันที่ 9-11 กุมภาพันธ์ 2561  ณ ข่วงเมืองน่าน โดยในงานมีการแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP และผลิตภัณฑ์ชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)