ข่าวประชาสัมพันธ์

งานแถลงข่าวเปิดตัวหมู่บ้านเพื่อการท่องเที่ยว ณ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว (ข่วงน้อย)

งานแถลงข่าวเปิดตัวหมู่บ้านเพื่อการท่องเที่ยว ณ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว (ข่วงน้อย)

10 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 18.00 น.  นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ให้เกียรติเป็นประธานจัดแถลงข่าวเปิดตัวหมู่บ้านเพื่อการท่องเที่ยว ณ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว (ข่วงน้อย) เทศบาลเมืองน่าน จังหวัดน่าน  การแถลงข่าวร่วมครั้งนี้ ประกอบไปด้วยผู้มีส่วนร่วมกับการพัฒนาหมู่บ้านเพื่อการท่องเที่ยว คือ.-

1) นางพิสมัย ชมเชย พัฒนาการจังหวัดน่าน

2) นายกีรติกรณ์ การินทร์ ผู้แทนหมู่บ้านดอนไชย อำเภอเวียงสา

3) นายชาลี วงษ์สายญาติ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อ อำเภอเมืองน่าน

4) นายปรีชา ดีสม ผู้ใหญ่บ้านใหม่พัฒนา อำเภอภูเพียง

5) นายทิล บังเมฆ ผู้ใหญ่บ้านโป่งคำ อำเภอสันติสุข

6) นายสมบูรณ์ ใจปิง ผู้ใหญ่บ้านห้วยพ่าน อำเภอเชียงกลาง

7) นายเสน่ห์ นันทสิงห์  ผู้แทนหมู่บ้านสะปัน อำเภอบ่อเกลือ

(Visited 1 times, 1 visits today)