ข่าวประชาสัมพันธ์

นางพิสมัย ชมเชย พัฒนาการจังหวัดน่าน พร้อมเจ้าหน้าสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน ร่วมสืบสานประเพณีทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ ณ วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

นางพิสมัย ชมเชย พัฒนาการจังหวัดน่าน พร้อมเจ้าหน้าสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน ร่วมสืบสานประเพณีทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ ณ วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

วันที่ 6 ตุลาคม 2560 เวลา 07.00 น.
นางพิสมัย ชมเชย พัฒนาการจังหวัดน่าน พร้อมเจ้าหน้าสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน ร่วมสืบสานประเพณีทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ ณ วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

(Visited 1 times, 1 visits today)