ข่าวประชาสัมพันธ์

นางพิสมัย ชมเชย

พัฒนาการจังหวัดน่าน

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน

เกี่ยวกับหน่วยงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจ.น่าน เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงบ้านพักพัฒนาการอำเภอเมืองน่าน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองน่าน พร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ขนาด 18000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจ.น่าน เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงบ้านพักพัฒนาการอำเภอเมืองน่าน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองน่าน พร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ขนาด 18000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศรับสมัครงาน